Ferdinand Jolly (Ittre, België)

Mr Jolly besteedt jaarlijks ongeveer 2 ha van zijn boerderij tot de teelt van aardbeien (volle grond in tunnel). De totale productie wordt via directe verkoop op de boerderij verkocht. Om een veilig product aan zijn klanten te bieden en in de context van een globaal milieu reflectie op de boerderij, heeft de heer Jolly voor een geïntegreerde aanpak van de gewasbescherming gekozen. “Tegen bladluizen, gebruik ik een mengsel van sluipwespen, FresaProtect. Sinds het op de markt word, gebruikte ik dit product elk jaar met succes. Het is zeer eenvoudig te gebruiken en biedt een zeer goede beheersing van de verschillende soorten bladluizen. Het ras dat ik kweek, Lambada, is erg populair bij het publiek, maar het is ook zeer gevoelig voor aantasting door bladluizen. Sinds ik FresaProtect gebruik, zijn bladluizen niet langer een punt van zorg. Het is duidelijk dat ik zal FresaProtect in de toekomst blijven gebruiken. “

Print Friendly, PDF & Email