Geïntegreerde gewasbescherming

Geïntegreerde gewasbescherming (IPM, Integrated Pest Management) houdt in dat men alle beschikbare gewasbeschermingstechnieken zorgvuldig tegenover elkaar afweegt en vervolgens maatregelen toepast om de ontwikkeling van plagen tegen te gaan zonder dat het gebruik van pesticiden en andere technieken uitstijgt boven een niveau dat niet meer verantwoord is uit economische overwegingen en/of omdat het gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te groot wordt. Volgens de FAO komt geïntegreerde gewasbescherming neer op het telen van gezonde gewassen met een minimum aan verstoring van ecosystemen in het landbouwgebied en een maximale inschakeling van natuurlijke bestrijdingstechnieken.


Print Friendly, PDF & Email