R&D

Viridaxis is gespecialiseerd in het ontwikkelen en leveren van doeltreffende en werkzame bladluisbestrijdingsmethoden voor de landbouwsector. Onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten omvatten enerzijds toegepast veldonderzoek om te achterhalen welke de beste natuurlijke vijanden voor bladluizen zijn en anderzijds een voortdurende verbetering van de grootschalige productietechnologieën die nodig zijn om biologische of geïntegreerde gewasbeschermingstechnieken concreet mogelijk te maken.

Met gewasspecifieke producten hebben wij onze aanpak een nieuwe wending gegeven: vroeger moest de teler de bladluizen eerst determineren en dan de meest aangewezen remedie kiezen om zijn gewassen zo natuurvriendelijk mogelijk te beschermen.

Dankzij de producten uit ons XxxProtect-gamma is dezen lastige stap in natuurlijke bladluisbestrijding overbodig geworden.

Viridaxis hecht bijzonder veel belang aan constante investering in onderzoek en vernieuwing: in onze eigen laboratoria, in samenwerking met partners in wetenschappelijke en onderzoeksinstituten, en binnen toegepast veldonderzoek.

Al onze landbouwpartners in de verschillende landen danken wij hierbij voor hun uitstekend werk. Zonder hun feedback en hun vertrouwen was het optimaliseren van onze nieuwe gewasspecifieke bladluisbestrijding onmogelijk geweest!


Voornaamste R&D-doelstellingen

  • We monitoren permanent de prestaties van onze producten in het veld en zoeken waar mogelijk naar kansen om ze nog te verbeteren. Met het oog op een zo duurzaam mogelijke landbouw trachten we altijd de gebruiksvriendelijkste biologische bestrijding te ontwikkelen. Het is van belang biologische gewasbeschermingsmethoden een plaats te geven in gecombineerde strategieën met selectieve agrochemische producten (geïntegreerde gewasbescherming).
  • Viridaxis zoekt actief naar andere insectensoorten die gebruikt kunnen worden voor biologische of geïntegreerde gewasbescherming. Wanneer zo’n soort gevonden is, starten we de massaproductie onder continue kwaliteitscontrole.
  • Permanente kwaliteitszorg bij de massaproductie en geleidelijke verbetering van het productieproces. Onze onderzoekers werken in een functieoverschrijdende benadering nieuwe productiesystemen uit en voeren ze door.
  • Onze superieure kwaliteit is belangrijk om de onmiddellijke werkzaamheid van onze producten en de doeltreffendheid na verzending te waarborgen. Ons onderzoek naar diapauze en de invloed van opslagomstandigheden op het metabolisme van insecten draagt bij tot de vooruitgang van de biologische bestrijding in het algemeen.
  • Biologische bestrijding wordt momenteel hoofdzakelijk toegepast in kassenteelten. Toepassing op vollegrondgewassen betekent echter een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde beperking van het gebruik van chemische pesticiden. Viridaxis onderzoekt mogelijkheden om deze milieuvriendelijke technieken ook toe te passen in vollegrond.
Print Friendly, PDF & Email